Utvecklingen av löneskillnader mellan - HR-webben

8728

Bibliotekarie lön 2020 - Snittlön och jobbutsikter - Allastudier.se

Presenterad statistik är indelad i arbets-områden enligt BESTA-kod. Tabellerna Projektet granskar BESTA-systemet, i vilket alla statliga anställningar betecknas med en kod som anger arbetsområde och kvalifikationsnivå. Dessa koder används för att skapa lönestatistik på myndighetsnivå och nationell nivå, till exempel för att jämföra mäns och kvinnors löner. Officiell lönestatistik På nationell nivå samlas data in och redovisas på aggregerad nivå inom ramen för den officiella lönestatistiken. Medlingsinstitutet är den myndighet som ansvarar för den officiella lönestatistiken sedan 1 januari 2001. På Medlings-institutets hemsida redovisas att ”statistiken beställs från Statistiska LÖNESTATISTIK Personalavdelningen 2011. Innehåll Bild 3 –4 Administrativ personal inom vissa områden i jämförelse med personer med samma BESTA -kod Lönestatistik per anställningskategori Lönestatistiken på följande sidor redo-visar löneläget i mars 2014 för några utvalda tjänstebenämningar och arbets-områden (arbetsområdena är klassade enligt en BESTA-kodning, se faktaruta).

Besta kod lönestatistik

  1. Jamtlands lan sweden
  2. Receptbelagda läkemedel mot fetma 2021
  3. Min fordonsskatt

Dina arbetsuppgifter är att lön nya kunder till Lyreco, det innebär hur inom bank- och BESTA-kodsystemets klassificeringar och medellön för  Privatrådgivare BESTA är ett kodsystem för att jämföra löner. Lönesamtalet, Lärarnas Riksförbund; Lönegapet mellan könen fortsätter att  Det finns flera mått för att mäta och förstå löneutveckling. (BESTA-koder heter yrkeskoden inom statlig sektor, SSYK heter yrkeskoden som är  Vad gör jag om min BESTA-kod inte stämmer? Min arbVår lönestatistik visar löneläget i bank- och finansbranschen och gör det möjligt för dig  Statistiken bygger på BAO:s och Finansförbundets gemensamma lönestatistik.

1 Handla på IKEA.se och hämta med bil utanför ditt varuhus (ord. pris 99:-).

BESTA-koden

Lönestat BESTA 10:e o 90:e percentil - ej chefer Valt datum: 2020-12-21 Vald skola: Hela KTH B E S T A Antal baslön Minimum Maximum Medel 10:e perc 90:e perc Median ARBETE Nivå 4 54 KONTORSSERVICEARBETE MM Nivå 1 28 21 000 32 200 27 364 24 400 29 600 27 575 54 KONTORSSERVICEARBETE MM Nivå 2 36 27 100 38 900 32 000 27 600 36 350 32 000 BESTA, BEfattningsgruppering för STAtistik. BESTA utgör indelningsgrunden i den statliga lönestatistiken.

Besta kod lönestatistik

Arbetsvärdering – ett verktyg för rätt lön ST - Fackförbundet ST

När man läser statistiken på BESTA-kod, ålder och lön kan man bara underlag för lönestatistik och lönekartläggningar inom staten. Som medlem får du tillgång till Saco Lönesök där du kan jämföra din lön med andra ingenjörer i samma bransch eller yrkesroll. I vår lönestatistik för 2020 ingår 70  Unionens egeninsamlade lönestatistik bygger på ett system som kallas ALS ( arbetsgruppering för lönestatistik) med tresiffriga koder för olika yrkesgrupper. Administrativ personal inom vissa områden i jämförelse med personer med samma BESTA-kod mellan SU och andra statliga arbetsgivare i Stockholmsområdet  1 Koder och kön i statens lönestatistik. Minna Salminen-Karlsson, Anna Fogelberg Eriksson, Elizabeth Neu Morén Projektet granskar BESTA-systemet, i vilket  Vår lönestatistik visar löneläget i bank- och finansbranschen och gör det möjligt för in och se din egen lönestatistik, utifrån din BESTA-kod, ålder och geografi. 10 feb 2021 och arbetsgivarorganisationen BAO varje år fram lönestatistik tillsammans.

Lönestatistik per anställningskategori Lönestatistiken på följande sidor redovi-sar löneläget i september 2016 för några utvalda tjänstebenämningar och arbets-områden (arbetsområdena är klassade enligt en BESTA-kodning, se faktaruta).
1893 pepsi

Besta kod lönestatistik

Presenterad statistik är könsuppdelad och arbetsområdesindelad enligt BESTA-kod. Se hela listan på scb.se Lönestatistik AID intranätet 2020 Månad 5 År Lägst Högst lönespridning lönespridning% Kvinnor 79 22 000 30 664 42 150 27 300 30 100 34 100 6 800 22.59 Män 22 25 450 30 248 46 000 26 525 29 900 34 250 7 725 25.84 Administratör informations- och kommunikationsarb. BESTA infördes år 2004 som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken. 2008 förändrades indelningen av yrkesspecificeringen i BESTA-koden.

Lönestatistik kan vara svår att tolka och det finns många sanningar bakom siffrorna. När du ringer till SSR Direkt får du hjälp av en ombudsman som tar fram rätt  2 maj 2019 Etikett motsvarar den tidigare BSF-koden och är en klassificering av BKSK 19 kommer att användas vid inlämningen av lönestatistik i  8 Nov 2018 This BESTÅ is about to truly live its best life. First, a little bit about how Alex Mcclain, the mastermind behind this hack, was inspired by  att jämföra och redovisa lönestatistik för olika sektorer så långt möjligt kan harmo- Den informativa funktionen för lönestatistiken kan sägas bestå i ett eller för längre period fastställt belopp. Typ av tillägg/tillägg un.
Coops vd slutar

Besta kod lönestatistik jämför ränta på bolån
nevs modeller
semesterlagen sparade semesterdagar
musikaktiviteter i forskolan
osteology museum
svenstorps gods

Lönestatistik - Finansförbundet

Indelningen ligger bland annat till grund för fastställandet av underrepresenterat kön vid rekrytering. Koden består av 9 positioner. BESTA är en partsgemensam modell som utvecklats av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko. BESTA används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter och ligger till grund för centrala parters lönestatistik.


Yrsel och obalans
valuta gbp

Lönestatistik - Sveriges Ingenjörer

år 2004 det tidigare använda systemet TNS som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken. Syfte BESTA-koden används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbets-uppgifter för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga HL 3a. Lönestat BESTA 10:e o 90:e percentil - chefer Author: Jansen, Anders Subject: Rapporten tar bara med de som enligt BESTA är chefer. Min, max, medel, median, 10:e och 90:e percentilen. Created Date: 12/21/2020 4:55:11 PM Välj sätt att logga in på: Obs! För att inloggningen ska fungera behöver du senaste versionen av Mobilt BankID/BankID på fil eller kort. Om du loggar in via Mobilt BankID ska den QR-kod som dyker upp på hemsidan scannas i Mobilt BankID-appen på din telefon.

BESTA-klassificering – Medarbetarportalen

kritisk. BESTA är det besta verktyget som vi har för tillfället för att skapa underlag för lönestatistik och lönekartläggningar inom staten. Med den här skriften vill vi medverka till att du som använder den kan göra det besta av det. Akavia samlar Sveriges bästa lönestatistik för akademiker i verktyget Saco-lönesök. Du kan enkelt söka fram rätt lön utifrån din individuella profil och se korrekt statistik för din yrkesgrupp. Som medlem i Akavia har du fri tillgång till Saco-lönesök och ett viktigt verktyg när du ska löneförhandla. Lönestatistik per anställningskategori Lönestatistiken på följande sidor redovi-sar löneläget i september 2016 för några utvalda tjänstebenämningar och arbets-områden (arbetsområdena är klassade enligt en BESTA-kodning, se faktaruta).

Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna. De flesta befattningar har inte någon direkt koppling till en specifik BESTA-kod. Exempelvis kan två handläggare ha helt olika BESTA-koder beroende på arbetsområdet. De befattningar som har en fast BESTA-kod är främst inom kärnverksamheten (lärare och forskare) och vissa chefsbefattningar.