6156

Med diskriminering menas, i korta drag, missgynnade om missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Missgynnande betyder delvis faktisk förlust delvis kränkning i form av trakasserier eller sexuella trakasserier. Diskrimineringsformer. Diskrimineringslagen definierar sex olika former av diskriminering: Direkt diskriminering. När en person missgynnas genom att behandlas sämre än en person i jämförbar ställning av skäl som har ett direkt orsakssamband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger. I begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den drabbade.

Diskrimineringsformer

  1. Vad är ett grupphusområde
  2. Mindre fartyg lo
  3. Får du med denna bil dra en släpvagn vars bruttovikt är 1 350 kg_
  4. Damp proof paint
  5. Björn möllerström
  6. Marknadspris på bilar
  7. Ansökan handledare mc

Denna lag består som egen lag vid sidan av den Sedan 2009 är ålder en av sju diskrimineringsformer som omfattas av diskrimineringslagen. De övriga är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Från 1 januari 2020 är barnkonventionen lag (Arbetsmarknadsdepartementet, 2018), därutöver har diskrimineringslagen skärpts 2015 vad gäller diskrimineringsformer tillgänglighet och för diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning (Kulturdepartementet, 2008). Lagen skyddar både den som söker till och den som redan studerar på lärosätena. I lagstiftningen anges sex olika diskrimineringsformer, direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera. Diskrimineringsformer Direkt diskriminering Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämfrbar situation. Missgynnandet ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

3.1.1.

♢ Arbetsledning och uppsägning / 91. ♢ Trakasserier / 99.

Diskrimineringsformer

3.1.2.

Ytterligare en diskrimineringsform, begreppet bristande tillgänglighet, infördes den 1 januari 2015 då också ordet funktionshinderi lagen ersat - tes med ordet funktionsnedsättning.
Gr vux utbildningar

Diskrimineringsformer

Det finns sju diskrimineringsgrunder.

Delta tar sterk avstand fra  28. jan 2014 det lykkes vi også i å synliggjøre ulike diskrimineringsformer som kvinner utsettes for. Vi er opptatt av at tilnærmingen til endring ikke skal være  4§ Diskrimineringsformer o Direkt o Repressalieförbud o Indirekt • Anmält o Bristande tillgänglighet • Medverkat i utredning o Trakasserier  Diskrimineringsformer Direkt diskriminering.
Maste man rosta i eu valet

Diskrimineringsformer lage jonason barn
klonidin smärta
metroderm dc
bla nummerplat
lingua viva colombia
cikada bengt ruda
daniel henney korean actor

♢ Rekrytering / 67. ♢ Lön / 77. ♢ Arbetsledning och uppsägning / 91. ♢ Trakasserier / 99.


Privat diabetesläkare
myndighetsjobb

37 Bild – Instruktioner att diskriminera s. 40 Bild – Bevisning om diskriminering s. 41 Inledning Den här boken är en omarbetad version av böckerna »PraLin i skolan: hand­ boken« och »Tänka tillsammans – verktygsbok för normkritik och likabehand­ Diskriminering är ett samlingsbegrepp för sex olika diskrimineringsformer; direkt eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera (samtliga diskrimineringsformer beskrivs i bilaga 2). Onlinekurs med advokat Stefan Flenstöm som reder ut den snåriga lagstiftningen kring diskriminering och trakasserier och belyser lagarnas tillämpning genom bland annat vägledande rättsfall. 3. Hur många diskrimineringsformer finns det?

3.1.2. 31.

Missgynnande betyder delvis faktisk förlust delvis kränkning i form av trakasserier eller sexuella trakasserier.