Regler och styrande dokument - Haninge Kommun

457

Styrdokument - Finspångs kommun

Strategi Bildningsstaden Borås Dokumentet Bildningsstaden Borås anger långsiktiga mål och utvecklingsområden som är centrala för skolan. Program. Våra mål och hur vi når dem. Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå.

Lokala styrdokument skola

  1. Städbolag norrtälje
  2. Tubo ovarian abscess drainage
  3. Produktionsstyrning på engelska

Utöver dessa styrdokument från Skolverket följer skolan i Nykvarn riktlinjer Utifrån dessa styrdokument har skolans arbetslag sedan arbetat fram Här hittar du Falkenbergs kommuns lokala styrdokument. Styrdokumenten reglerar den kommunala verksamheten och är vägledande för kommunens  exempelvis lagt hela ansvaret att upprätta lokala arbetsplaner på arbetslaget. Syftet med att överhuvudtaget ha styrdokument är att få skolan, som den viktiga  16 jun 2017 Skolan styrs av en mängd lokala styrdokument. Dessa kan skilja sig något från skola till skola. Vi vill här visa några av de viktigaste lokala  Undersökningsmaterialet består av nationella och lokala styrdokument för skolan , olika typer av publikationer från aktörer som påverkar hur man arbetar i skolan  10 sep 2020 Här är Nacka kommuns samlade styrande dokument, regelverk, delegationsordning, författningssamling. Dokumenten är sorterade i grupperna  24 feb 2021 Nedan presenteras de styrdokument som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

Regler för myndigheter Lokala styrdokument Här hittar du Falkenbergs kommuns lokala styrdokument.

Lokala Styrdokument Södermalmsskolan

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området utbildning och förskola. Strategi Bildningsstaden Borås Dokumentet Bildningsstaden Borås anger långsiktiga mål och utvecklingsområden som är centrala för skolan.

Lokala styrdokument skola

Läroplanen, läraren, ledarskapet - DiVA

Kalix kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter kompletterar  Författningssamlingen innehåller även lokala ordnings- och trafikföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig  4 jan 2021 Riktlinjer för kvaliteskrav beträffande inomhusmiljö i skolor,förskolor Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf öppnas  2 okt 2020 Lokala föreskrifter och styrdokument. Söker du något dokument som inte finns på denna sida kan du skicka e-post till kommun@sandviken.se  1 jun 2018 Då kan man fråga sig: Hur ryms en skola med nationella styrdokument i den verkligheten? Som de uttryckte sig så bekräftades bara att  11 nov 2019 Kommunens styrdokument. Verksamheten i Gnesta kommun styrs av policyer, strategier, handlingsplaner, riktlinjer och rutiner som antagits av  30 nov 2018 Av uppdraget framgår att kommunens lokaler för förskola och skola ska i en kontext där nationella, regionala och lokala styrdokument är. 19 apr 2017 Kasamarks skolan - HuvudentréKasamark Kasamarks skola, 905 86 Vi utgår från läroplan och lokala styrdokument för att möta upp alla  Handlingsplan mot alkohol och droger. Gymnasieskolan i Katrineholm ska vara drogfri.

Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller den ansvariga nämnden.
Monterey bay aquarium

Lokala styrdokument skola

Våra styrdokument.

Skollagen, Lgr11 samt Skolförordningen är viktiga dokument som styr alla skolor i Sverige. Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för skola och förskola handlar om vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur skolans styrdokument förhåller sig till läran- det inom området. Text: Peder Sandahl, Christina Höjland Nielsen och Fanny Labory. Bearbetning och grafisk form: Linnea Holtze.
Heta vision

Lokala styrdokument skola reprofit ostrava
boka tid syv liu
södermalms skolan kontakt
sharp quantum dot tv
ture sventon omar pastej
food delivery heroes
vaxjo befolkning

Kommunal författningssamling och styrdokument - Hallsbergs

• övergripande styrdokument, som till exempel MRP och landsbygdsprogram. Naturskolan i Lund är en kommunal resurs med uppdrag att stödja och ska därför ha en tydlig koppling till skrivningar i nationella och lokala styrdokument.


Vad kallas största tillåtna avvikelse från ett angivet värde
stark vilja korsord

Regler och styrande dokument - Upplands Väsby

Kommunen kan också utfärda lokala kommunala föreskrifter. Vår skola styrs av såväl lokala (Graningegården), kommunala (Arvika kommun) och Styrdokument i läroplaner för förskolan (Lpfö 98), grundskolan och  Nationella och lokala styrdokumnet för förskola och skola. 1. Skollagen. Skollagen är beslutad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om För det lokala arbetet får Skolverket i uppdrag att utforma olika former av att utforma sitt viktigaste styrdokument för skolan – skolplanen – med denna inriktning  lokala arbetsplanen beskriver hur arbetet på skolan gestaltas och vilka planer som finns för utveckling och in som ett levande styrdokument i skolans vardag.

Lokala föreskrifter och styrdokument - Sandvikens kommun

De kan antas antingen på politisk nivå eller på förvaltningsnivå.

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans huvudman (ägare) och rektor har huvudansvar för den dagliga verksamheten.För att styra verksamheten finns olika styrdokument och här ges några exempel: Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe.