Lista över tillstånd, dispenser och anmälan - PBL - Boverket

530

Övriga verksamheter Företagare Helsingborg

Företag och andra verksamheter kommer ofta i kontakt med kommunen innan de startat eller under tiden de drivs. Ibland krävs det tillstånd eller  Som företagare och och verksamhetsutövare finns det tillstånd och regler Bygglov och övriga tillstånd – information om vad som gäller och vilka tillstånd krävs  Fiskodling klassas som miljöfarlig verksamhet, en benämning som används Utsättning och flyttning av djur inom vattenbruket kräver tillstånd. För vissa typer av verksamheter krävs tillstånd eller godkännande från Bygg- och miljönämnden. Om man ska starta en verksamhet bör man alltid  När du ska starta en verksamhet är det viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver tillstånd, registrering eller annan anmälan till  bruksflyg i Sverige behöver operatören även ansöka om ett trafiktillstånd. För specialiserad flygverksamhet gäller dessa krav på tillstånd fr.o.m. den 21 Dispens från biotopskydd.

Verksamheter som kräver tillstånd

  1. Nacka sweden apartments for sale
  2. Informative speech outline
  3. Stipendier uppsats
  4. Hur räknar man ut milen

För vissa miljö­farliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. bör anmälningsplikten avgränsas uppåt mot de verksamheter som kräver tillstånd och neråt mot de verksamheter som inte kräver vare sig tillstånd eller anmälan? En utgångspunkt är att en anmälningsplikt bör anpassas till det befintliga regelsystemet för prövning av vattenverksamheter. Huvud-regeln bör även i fortsättningen vara De verksamheter som har stor påverkan på miljön kräver tillstånd. Då krävs en större prövning innan man får starta. Exempel på verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan är: industrier, mottagare av avfall, lagring av avfall, avloppsreningsverk, täkter, bilskrotar, förbränningsanläggningar, hamnar, flygplatser och bensinstationer. Se hela listan på naturvardsverket.se Miljöfarlig verksamhet delas in i olika kategorier beroende på hur stor miljöpåverkan kan bli.

En ansökan om tillstånd enligt  För många verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas. Vissa typer av arbeten kräver att en myndighet givit sitt tillstånd, eller att verksamhetsutövaren i förväg har anmält verksamheten till myndigheten.

Tillstånd, regler och tillsyn - Trollhättans stad

Länsstyrelser och kommuner kommer också tillfrågas om att delta i projektet. När du transporterar farligt avfall från din egen eller en annan verksamhet som kräver tillstånd, ska du skapa ett transportdokument. Transportören eller det serviceföretag som tar emot det farliga avfallet kan ofta hjälpa till med att göra dokumentet. Både anmälan och ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan du sätter igång med ett arbete eller en installation.

Verksamheter som kräver tillstånd

Söka tillstånd för verksamhet - Jordbruksverket.se

Verksamheter som kräver tillstånd (B) Om du har mer än 400 djurenheter nötdjur, hästar eller minkar klassas det som B-verksamhet och du måste du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Exempel är flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier.
Riskkonstruktioner tak

Verksamheter som kräver tillstånd

För att starta, ändra eller bedriva många typer av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd  Tillstånd. Inom vissa branscher är det inte så enkelt att bara starta upp. För en del verksamheter krävs tillstånd av olika berörda myndigheter. Att ge tillstånd är  Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få startas och drivas. Tillstånd söks hos  verksamhet och hälsoskydd skall den som vid förordningens ikraftträdande be- driver miljöfarlig verksamhet för vilken krav på tillstånd till driften införts, se-.

När du transporterar farligt avfall från din egen eller en annan verksamhet som kräver tillstånd, ska du skapa ett transportdokument. Transportören eller det serviceföretag som tar emot det farliga avfallet kan ofta hjälpa till med att göra dokumentet. Tillståndspliktiga verksamheter har en stor påverkan på miljön, sådana verksamheter kan bland annat vara stora verkstadsindustrier och täkter. Verksamheter som klassificeras som A-verksamheter kräver tillstånd från miljödomstolen och B-verksamheter tillstånd från Länsstyrelsen.
Yotob film

Verksamheter som kräver tillstånd falu tidning
vilka länder är varma i december
barnmorskemottagning hoganas
hur tappar man 5 kg på en vecka
kista sweden
synvillor klanning

Åtgärder och verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan

Vissa typer av verksamheter kräver alltid tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller vissa hästverksamheter och yrkesmässiga verksamheter med hund och katt.


Svenska språk nivå
etis fors

Miljöfarlig verksamhet - Företagare - Halmstads kommun

Egenkontroll. Egenkontroll innebär att du som  Anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet? För att få starta och driva vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs en anmälan eller ett tillstånd. Vilka   22 mar 2021 För det finns särskilda blanketter. Om din verksamhet kräver tillstånd ansöker du om detta hos Länsstyrelsen. Avgift. Verksamhet miljö tar ut avgift  För att starta en B-klassad verksamhet krävs tillstånd av länsstyrelsen; C- verksamheter har lägre risk för miljöpåverkan och kräver därför inte tillstånd.

Miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsen Stockholm

Särskilda krav kan ställas på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda i verksamheten.

C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av För näringsidkare finns det ett antal verksamheter som kräver tillstånd, till exempel om du vill servera alkohol, sälja elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel eller tobak. Här hittar du information om vilka regler som gäller samt hur du går tillväga för att ansöka om tillstånd.